ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Általános tájékoztatás, feltételek a házhozszállított étel rendelése esetén

A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. (5600 Békéscsaba, Orosházi út 158., Adószám: 11866048-2-04) által működtetett Arcanum Hotel Békéscsaba keretein belül üzemeltetett
http://rendeles.arcanumhotel.hu/ weboldal és azon beüli ételrendelő webáruház.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással az 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében távollévők közötti szerződés jön létre, a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft és a rendelést leadó magánszemély, vagy cég – továbbiakban Megrendelő – között.
A vásárlási szerződés a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft.-vel írásban megkötött szerződésnek minősül.
A Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.


Felek

A szerződés a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. (5600 Békéscsaba, Orosházi út 158., Adószám: 11866048-2-04), estében, mint Eladó, és a Megrendelő, esetében, mint Vevő között jön létre.

A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. felelősséget kizárólag a http://rendeles.arcanumhotel.hu/ weboldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért vállal.

A vásárló a http://rendeles.arcanumhotel.hu/ weboldalon elérhető online adatlapok kitöltésével adja meg étel rendelési adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. ezeknek megfelelően teljesíti az étel rendelést és állítja ki a számlát.
A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli.
TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult figyelmen kívül hagyni.


A http://rendeles.arcanumhotel.hu/ webáruházban, az étel felsorolásban és az ételek adatlapján feltüntetett árak az adott étel végső, ÁFA – val növelt fogyasztói ára, amely már tartalmazza a csomagolás díját is.
A házhozszállítás szolgáltatásának étel rendelése esetén a szolgáltatás költségeit a vásárlási ár és a megadott szállítási cím távolsága a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. telephelyétől és konyhájától kiszámítva adja meg.
Plusz szállítási díj Békéscsaba belterületére történő szállítás esetén nincs.
A feltüntetett árak érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik.
Amennyiben a Megrendelő étel rendelést ad le egy ételre, úgy a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. kötelezi magát, hogy a kiválasztott ételt az étel rendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek.
Ezt az árat az étel rendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.


TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. vállalja, hogy a fent jelzett weboldalakon leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő kijelenti, hogy a weboldalak és dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.


Vásárló tudomásul veszi, hogy az étel rendelés leadása részéről kötelező érvényű vásárlási szándéknak minősül, melyhez kötve van.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. részére.

Ha a Megrendelő a szerződés szerint szállított Ételt bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. ezzel kapcsolatban felmerült kárát (az elkészített étel(ek) árát, a kiszállítás költségét stb.) megtéríteni.


A szerződés hatálya

Jelen szerződés az étel rendelés jóváhagyásával lép hatályba, és az étel rendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A http://rendeles.arcanumhotel.hu/ webáruházban leadott étel rendelésről a megrendelő postafiókjába a rendszer által automatikusan küldött üzenetet, másolatot kap.
Az étel rendelés visszaigazolását ügyfélszolgálatunk az étel rendelés leadását követően haladéktalanul igazolja vissza. Az esetleges műszaki hibák (pl. internet, hálózatok stb.) kiküszöbölése miatt a vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.
Amennyiben az étel rendelést 2 órán belül a http://rendeles.arcanumhotel.hu/ nem igazolja vissza, úgy a vásárló az étel rendelési kötöttsége alól mentesül.

Az elállás / lemondás joga a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) d) nek megfelelően romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősül, így az elállás joga nem értelmezhető.

A Panaszkezelés módja összhangban a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól-nak megfelelően.

Fogyasztói kifogások megtételének helye:

Emailben az info@arcanumhotel.hu email címen.

A vásárló kifogását emailben teheti meg.
A kifogásról jegyzőkönyvet készítünk, amelyet emailben visszaküldünk.
Amennyiben a vásárló igényének teljesíthetőségéről a kötelezett annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vásárlót.

Békéltető Testület, Fogyasztóvédelmi Hatóság
Az eladó székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Ügyfélszolgálat címe: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Telefonszám: 06-66-546-150, 06-66-546- 151
E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu